จาก Tribalwars Wiki TH

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเกมส์ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติ และความสำคัญที่ต่างกัน คุณสามารถเลือกสร้าง หรืออัปเกรดได้โดยใช้ทรัพยกร และฟาร์มตามที่แต่ละสิ่งก่อสร้างต้องการ

ที่ทำการหมู่บ้าน

ที่ทำการหมู่บ้าน

ที่ทำการหมู่บ้าน คุณสามารถสั่งสร้างสิ่งก่อสร้างแห่งใหม่ หรืออัปเกรดสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วได้ ยิ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งก่อสร้างได้เร็วขึ้นเท่านั้น เมื่อที่ทำการหมู่บ้านของคุณได้รับการอัปเกรดไปจนถึงระดับ 15 แล้ว คุณจะสามารถสั่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านได้

ค่ายทหาร

ค่ายทหาร

คุณสามารถเกณฑ์ทหารราบได้ที่ค่ายทหาร ยิ่งระดับของค่ายทหารสูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งฝึกกองกำลังได้เร็วขึ้นเท่านั้น

โรงม้า

โรงม้า

คุณสามารถเกณฑ์ทหารม้าได้ที่โรงม้า ยิ่งระดับของโรงม้าสูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งฝึกกองกำลังได้เร็วขึ้นเท่านั้น

โรงงาน

โรงงาน

โรงงานเป็นสถานที่ผลิตเครื่องกระทุ้งและเครื่องยิงหิน ยิ่งระดับของ[[โรงงานสูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งฝึกกองกำลังได้เร็วขึ้นเท่านั้น

โบสถ์

โบสถ์

โบสถ์จะช่วยเกื้อหนุนผู้คนและหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณโดยรอบได้ กองกำลังที่อยู่ภายนอกรัศมีของโบสถ์จะไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โบสถ์เอก

โบสถ์เอก

โบสถ์เอกจะช่วยเกื้อหนุนผู้คนและหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณโดยรอบได้ โบสถ์เอกจะสามารถก่อสร้างขึ้นได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น กองกำลังที่อยู่ภายนอกรัศมีของโบสถ์จะไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

คุณสามารถผลิตขุนนางได้ที่สถานศึกษา พวกเขาจะช่วยให้คุณเข้ายึดครองหมู่บ้านอื่นมาเป็นของคุณได้

โรงตีเหล็ก

โรงตีเหล็ก

โรงตีเหล็กใช้ในการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของอาวุธ การอัปเกรดโรงตีเหล็กจะทำให้สามารถวิจัยอาวุธระดับสูงขึ้นได้ และลดเวลาที่ใช้ในการวิจัยลง

จุดรวมพล

จุดรวมพล

จุดรวมพลเป็นศูนย์รวมของเหล่ากำลังพล คุณสามารถสั่งการกองกำลังของคุณได้จากที่นี่

อนุสาวรีย์

อนุสาวรีย์

อนุสาวรีย์เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านใช้แสดงความเคารพแก่ขุนพลของคุณ หากขุนพลของคุณเสียชีวิตลง คุณสามารถแต่งตั้งขุนพลใหม่ได้ที่นี่

ตลาด

ตลาด

ตลาดเป็นสถานที่ที่คุณใช้ติดต่อค้าขายกับผู้เล่นอื่นได้

ค่ายพักคนตัดไม้

ค่ายพักคนตัดไม้

ในป่าทึบนอกหมู่บ้านของคุณ เป็นที่ตั้งของค่ายพักคนตัดไม้ ซึ่งมีคนตัดไม้กำลังโค่นต้นไม้จำนวนมาก เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างและอาวุธต่างๆ ยิ่งระดับค่ายพักคนตัดไม้สูงขึ้นเท่าไร การผลิตไม้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

บ่อดินเหนียว

บ่อดินเหนียว

คนงานในบ่อดินเหนียวจะขุดดินเหนียวขึ้นมาสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ยิ่งระดับบ่อดินเหนียวสูงขึ้นเท่าไร การผลิตดินเหนียวก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

เหมืองเหล็ก

เหมืองเหล็ก

คนงานในเหมืองจะขุดเจาะแร่เหล็กอันมีค่าสำหรับการสงครามขึ้นมา ยิ่งระดับเหมืองเหล็กสูงขึ้นท่าไร การผลิตเหล็กก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ฟาร์ม

ฟาร์ม

ฟาร์มผลิตอาหารให้กับประชากรและกองกำลังของคุณ ถ้าไม่มีการขยายฟาร์ม หมู่บ้านของคุณก็ไม่สามารถเติบโตขึ้นได้ ยิ่งระดับฟาร์มสูงขึ้นเท่าไร การรองรับประชากรก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

โกดัง

โกดัง

โกดังใช้จัดเก็บทรัพยากรของคุณ ยิ่งระดับโกดังสูงขึ้นเท่าไร ก็จะสามารถจัดเก็บทรัพยากรได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ที่ซ่อนลับ

ที่ซ่อนลับ

ทรัพยากรที่เก็บรักษาไว้ในที่ซ่อนลับจะไม่สามารถถูกปล้นได้ ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเก็บรักษาได้มากเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ซ่อนกองกำลังของคุณได้ แม้แต่พลสอดแนมของศัตรูก็ไม่สามารถหาทรัพยากรในที่ซ่อนลับได้

กำแพง

กำแพง

กำแพงช่วยปกป้องหมู่บ้านของคุณจากกองกำลังของศัตรู ระดับที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มคะแนนป้องกันพื้นฐานของหมู่บ้านให้มากขึ้น รวมถึงพลังป้องกันของกองกำลังของคุณด้วย

หอตรวจการ

หอตรวจการ

หอตรวจการเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ล่าสุดในไทรบัลวอรส์ที่จะช่วยทั้งผู้เล่นเก่าและใหม่ในการป้องกันหมู่บ้าน