จาก Tribalwars Wiki TH

ค้าขาย

การค้าขายจะเปิดโอกาสให้คุณแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับผู้เล่นอื่นได้ คุณสามารถศึกษาวิธีการได้จากหัวข้อต่อไปนี้: