จาก Tribalwars Wiki TH

การอัปเกรดเกมส์เป็นรุ่น 7.1

ในวันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2554 นี้ เวลาประมาณ 19.00 - 21.00 น. ทีมงานจะทำการอัปเกรดเวอร์ชั่นของเวิลด์ 1,2,3,4,5 เป็นเวอร์ชั่น 7.1 ซึ่งผู้เล่นอาจจะไม่สามารถเข้าเล่นเกมส์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว


ทั้งนี้คุณสามารถดูบันทึกการเปลี่ยนแปลงของรุ่น 7.1 ได้ที่นี่ครับ


  • สคริปต์ (scripts) บางตัวที่ท่านใช้อยู่อาจจะไม่ทำงานในเวอร์ชั่น 7.1 โปรดทดสอบสคริปต์ของท่านก่อนได้ที่ Tribalwars Beta และแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังการอัพเดทครับ


ทีมงานไทรบัลวอรส์