จาก Tribalwars Wiki TH

คุณสามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกมได้ที่นี่ เช่นการสร้างสิ่งก่อสร้าง ผลิตกองกำลังและสิ่งที่ควรทำก่อน

วิธีเล่นส่วนนี้มีคำอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

- ทรัพยกร

- ก้าวแรก

- เริ่มต้นในเกมที่ดำเนินไปแล้ว

- ภาพรวมหมู่บ้าน

- เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน

- สร้างสิ่งก่อสร้าง

- เกณฑ์กองกำลัง