จาก Tribalwars Wiki TH

ระบบการต่อสู้:พื้นฐาน- คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการโจมตี การส่งกำลังสนับสนุน และการสอดแนมศัตรูได้ที่นี่

ระบบการต่อสู้:ขั้นสูง- คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้ได้ที่นี่

เข้ายึดครองหมู่บ้าน- จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การขยายอาณาเขตออกไปอย่างรวดเร็วและเข้ายึดครองหมู่บ้านอื่นๆ คุณสามารถศึกษาว่าจะทำได้อย่างไรได้ที่นี่