จาก Tribalwars Wiki TH

แผนที่

คุณสามารถเลือกโจมตี ส่งกำลังสนับสนุน ดูโปรไฟล์หมู่บ้าน ส่งพ่อค้า และอื่นๆ อีกมากมายโดยการกดแผนที่และเลือกเมืองที่คุณต้องการกระทำ

แผนที่.JPG


ทวีป/ภูมิภาค

แผนที่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 100 ภูมิภาค แต่ละภูมิภาคมีขนาด 100 x 100 ตารางในขนาดของมัน รูปภาพด้านล่างแสดงถึงวิธีการแบ่งภูมิภาคของเรา เมื่อคุณอยู่ในเกมภูมิภาคจะถูกแสดงในรูปแบบ Kxx xx คือตัวเลขของภูมิภาคของคุณ

Kgrid.png