จาก Tribalwars Wiki TH

กองกำลัง

กองกำลัง Holz.png Lehm.png Eisen.png Face.png Barracks.png Def.png Def cav.png Def archer.png Speed.png Booty.png
Unit spear.pngพลหอก 50 30 10 1 10 15 45 20 18 25
Unit sword.pngพลดาบ 30 30 70 1 25 50 15 40 22 15
Unit axe.pngพลขวาน 60 30 40 1 40 10 5 10 18 10
Unit archer.pngพลธนู 100 30 60 1 15 50 40 5 18 10
Unit spy.pngพลสอดแนม 50 50 20 2 0 2 1 2 9 0
Unit light.pngพลม้าเบา 125 100 250 4 130 30 40 30 10 80
Unit marcher.pngพลม้าธนู 250 100 150 5 120 40 30 50 10 50
Unit heavy.pngพลม้าหนัก 200 150 600 6 150 200 80 180 11 50
Unit ram.pngเครื่องกระทุ้ง 300 200 200 5 2 20 50 20 30 0
Unit catapult.pngเครื่องยิงหิน 320 400 100 8 100 100 50 100 30 0
Unit knight.pngขุนพล 20 20 40 10 150 250 400 150 10 100
Unit snob.pngขุนนาง 40000 40000 50000 100 30 100 50 100 35 0

คำอธิบาย

สัญลักษณ์ ความหมาย คำอธิบาย
Face.png จำนวนประชากร' จำนวนประชากรที่ใช้ในการผลิตทหารนั้นๆ
Barracks.png พลังโจมตี พลังโจมตีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกองกำลังในระหว่างการเข้าโจมตี
Def.png พลังป้องกัน พลังป้องกันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกองกำลังในการปกป้องตนเองจากทหารราบ
Def cav.png พลังป้องกันต่อทหารม้า พลังป้องกันต่อทหารม้าแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกองกำลังในการปกป้องตนเองจากทหารม้า
Def archer.png พลังป้องกันต่อพลธนู พลังป้องกันต่อพลธนูแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกองกำลังในการปกป้องตนเองจากพลธนูและพลม้าธนู
Speed.png ความเร็ว ความเร็วบ่งบอกว่ากองกำลังนี้ใช้เวลากี่นาทีในการเดินทางได้หนึ่งช่อง
Booty.png การลำเลียง การลำเลียงบ่งบอกว่ากองกำลังนี้สามารถลำเลียงทรัพยากรได้มากเพียงใด