จาก Tribalwars Wiki TH

ขั้นสูง

ความพิเศษอย่างหนึ่งของระบบการต่อสู้ในไทรบัลวอรส์ คือ ขวัญกำลังใจหรือโบนัสเวลากลางคืน ก่อนที่คุณจะเริ่มส่งกองกำลังออกไปโจมตีใคร เราแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลในส่วนนี้เสียก่อน

วิธีเล่นส่วนนี้มีคำอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้: