จาก Tribalwars Wiki TH

กำแพงช่วยปกป้องหมู่บ้านของคุณจากกองกำลังของศัตรู ระดับที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มคะแนนป้องกันพื้นฐานของหมู่บ้านให้มากขึ้น รวมถึงพลังป้องกันของกองกำลังของคุณด้วย

ระดับสูงสุด: 20

สิ่งที่ต้องการ
ค่ายทหาร (ระดับ 1)
ระดับ สิ่งที่ต้องการ คนงานที่ต้องการในการอัปเกรด/คนงานทั้งหมด ปัจจัยสำหรับกองกำลังฝ่ายป้องกัน
1

Holz.png50 Lehm.png100 Eisen.png20

5 / 5 4%
2

Holz.png63 Lehm.png127 Eisen.png25

1 / 6 8%
3

Holz.png79 Lehm.png163 Eisen.png32

1 / 7 12%
4

Holz.png100 Lehm.png207 Eisen.png40

1 / 8 16%
5

Holz.png126 Lehm.png264 Eisen.png50

1 / 9 20%
6

Holz.png159 Lehm.png337 Eisen.png64

2 / 11 24%
7

Holz.png200 Lehm.png430 Eisen.png80

2 / 13 29%
8

Holz.png252 Lehm.png548 Eisen.png101

2 / 15 34%
9

Holz.png318 Lehm.png698 Eisen.png127

3 / 18 39%
10

Holz.png400 Lehm.png890 Eisen.png160

3 / 21 44%
11

Holz.png504 Lehm.png1.135 Eisen.png202

3 / 24 49%
12

Holz.png635 Lehm.png1.447 Eisen.png254

4 / 28 55%
13

Holz.png801 Lehm.png1.846 Eisen.png320

5 / 33 60%
14

Holz.png1.009 Lehm.png2.353 Eisen.png404

5 / 38 66%
15

Holz.png1.271 Lehm.png3.000 Eisen.png508

7 / 45 72%
16

Holz.png1.602 Lehm.png3.825 Eisen.png641

8 / 53 79%
17

Holz.png2.018 Lehm.png4.877 Eisen.png807

9 / 62 85%
18

Holz.png2.543 Lehm.png6.218 Eisen.png1.017

10 / 72 92%
19

Holz.png3.204 Lehm.png7.928 Eisen.png1.281

12 / 84 99%
20

Holz.png4.037 Lehm.png10.109 Eisen.png1.615

15 / 99 107%