จาก Tribalwars Wiki TH

ขวัญกำลังใจเป็นกลไกช่วยคุ้มครองผู้เล่นใหม่อย่างหนึ่ง โดยนำเอาคะแนนของฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันมาใช้ในการคำนวณผลของการต่อสู้ โดยปกติแล้วกองกำลังฝ่ายโจมตีจะมีขวัญกำลังใจ 100% ยกเว้นแต่การเข้าโจมตีผู้เล่นที่เล็กกว่าคุณมาก นั่นจะทำให้มีโทษปรับลดพลังโจมตีของฝ่ายโจมตีลง เช่น การโจมตีผู้เล่นที่มีขวัญกำลังใจ 45% จะทำให้พลังโจมตีลดลงเหลือ 45% จากพลังโจมตีปกติ หากผู้เล่นที่เล็กกว่าเข้าโจมตีผู้เล่นที่ใหญ่กว่ามาก จะไม่มีโบนัสพิเศษให้แต่อย่างใด ขวัญกำลังใจมีค่าสูงสุดที่ 100% เท่านั้น

เวลาก็เป็นตัวแปรหนึ่งในการคำนวณขวัญกำลังใจ โดยจะคิดจากระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ผู้เล่นเริ่มเข้าสู่้เกม หากผู้เล่นที่เล่นมานานแต่ยังคงมีคะแนนน้อยอยู่ ค่าขวัญกำลังใจจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนมีค่าถึง 50%

คุณสามารถทดสอบค่าขวัญกำลังใจได้ในโปรแกรมจำลองการรบ โดยใส่คะแนนของคุณและเป้าหมายลงในโปรแกรม เพื่อคำนวณดูค่าขวัญกำลังใจได้


ขวัญกำลังใจ.JPG